torsial sulimen

Author Archives

 • Číslo 1/2008

  Obsah: Názov: Neistota merania a rozhodovacie procesy v metrológii Autori: Ing. Ivan Mikulecký CSc., Prof. Ing. Rudolf Palenčár, CSc. Rozsah: 5 strán   Názov: Informácia o vydaní novéhomedzinárodného metrologického slovníka ISO/IEC Guide 99/2007 Autori: Ing. Ivan Mikulecký, CSc., Ing. Peter Obdržálek Rozsah: 6 strán   Názov: Metrológia v zdravotníctve Autor: Ing. Miloš Ujlaky, Rozsah: 6 […]

 • Číslo 1/2007

  Obsah: Názov: Snímače a prevodníky tlaku na meranie technologických procesov Autor: Ing. Peter Farár Rozsah: 2 strany   Názov: Neinvazívne metódy merania krvného tlaku pacienta Autor: Ing. Peter Farár, Ing. Laurenc Snopko Rozsah: 3 strany   Názov: Snímače vlhkosti vzduchu Autor: Mgr. Alexandra Masaryková Rozsah: 9 strán   Názov: Meradlá rýchlosti prúdenia vzduchu Autor: RNDr. […]

 • Císlo 2/2006

  Obsah: Názov: Aktuálne zmeny v metrologickej legislatíve Autor: Ing. Peter Obdržálek Rozsah: 7 strán   Názov: Úlohy notifikovaných osôb v smernici MID Autori: RNDr. Anna Nemečková, Ing. Miroslava Benková, Ing. Stanislav Musil, CSc. Rozsah: 13 strán    Názov: Ďalší vývoj systémov manažérstva kvality Autori: prof. Ing. Matej Bílý, DrSc., doc. Ing. Jarmila Šalgovičová, CSc. Rozsah: […]

 • Číslo 1/2006

  Metrologické listy č.1/2006   Zoznam článkov: Názov: Nové úlohy SMU v rámci globalizácie európskej metrológie Autori: Prof. Ing. Matej Bíly, DrSc., Ing. Stanislav Duriš, PhD., Ing. Stanislav Musil, PhD. Rozsah: 8 strán   Názov: Systém manažérstva merania – norma ISO 10012 Autor: Prof. Ing. Rudolf Palenčár, CSc.. Rozsah: 13 strán   Názov: Podmienky uvádzania meradiel na trh podľa […]

 • Číslo 2/2005

  Metrologické listy č.2/2005   Zoznam článkov  Názov: Od metrickej sústavy k SI – idei a realita Autor: Prof. Ing. Jozef Skákala, CSc. Rozsah: 9 strán   Názov: Nové trendy organizácie metrologického výskumu v EU Autor: Ing. Ivan Mikulecký, CSc. Rozsah: 3 strany   Názov: Vzdelávanie metrológov na vysokých školách Autor: Prof. Ing. Rudolf Palenčár, CSc. […]

 • Číslo 1/2005

  Obsah:   Názov: Centra excelentnosti metrológie kvality života v Slovenskom metrologickom ústave Autori: RNDr. Dušan Podhorský, DrSc., Ing. Jozef Dobrovodský, PhD., doc. Ing. Peter Kováč, PhD., prof. RNDr. Fedor Macášek, DrSc. Rozsah: 11 strán   Názov: Novely vyhlášky ÚNMS SR č. 210/2002 Z. z. o meradlách a metrologickej kontroly Autor: Ing. Ivan Mikulecký, CSc. Rozsah: 4 […]

 • Číslo 2/2003

  Metrologické listy č.2/2003   Zoznam článkov: Názov: Systém certifikácie pracovníkov v oblasti metrológie na Slovensku Autor: S. Svoboda Rozsah: 5 strán   Názov: Váhy s neautomatickou činnosťou používané na ŽSR Autor: F. Silný Rozsah: 6 strán   Názov: Metrológia geometrických veličín v podmienkách ŽSR Autor: J. Bartl Rozsah: 5 strán   Názov: Kalibrácia nízkotlakýcha vysokotlakých […]

 • Číslo 2-3/1993

  Metrologické listy č.2-3/1993 Zoznam článkov: Názov: Referenčné materiály na chemickú analýzu Autor: D. Kordík Rozsah: 5 strán   Názov: Kvantifikácia spadu priemyselných imisií SO2 a NOx a ich vplyv na rastlinnú produkciu Autor: J. Galba, P. Lazor Rozsah: 6 strán   Názov: Sledovanie nepresnosti výroby a využitie tolerančného poľa Autor: A. Gorog, M. Maduda Rozsah: 3 […]