: Realizované aktivity

 • XXVII. Fórum metrológov

  XXVII. Fórum metrológov sa konalo v dňoch 31.05-1. 6. 2004 v hoteli Permon na Podbanskom.  Fórum bolo venované problematike manažérstva v metrológii po roku 2004 a implementácii smernice EU o meradlách v SR. Prednášky a prednášajúci: História metrológie v SR/ RNDr. Dušan Podhorský, DrSc., Ing. Ivan Mikulecký, CSc. Implementácia MID na Slovensku – PSO PPA03/SK/9/2 […]

 • 4. Zjazd

  Dňa 01.12.1999 sa konal v Podbanskom 4.Zjazd Slovenskej metrologickej spoločnosti s týmto programom:

 • 3. Zjazd

  Dňa 23.10.1996 sa konal v Piešťanoch 3.Zjazd Slovenskej metrologickej spoločnosti s týmto programom:  

 • 2. Zjazd

  Dňa 20.10.1993 sa konal v Piešťanoch 2. Zjazd Slovenskej metrologickej spoločnosti s týmto programom:

 • 1. Zjazd

  Dňa 16.10.1990 sa konal v Žiline 1. Zjazd a zakladajúci zjazd  Slovenskej metrologickej spoločnosti s týmto programom:  

 • Seminár pre autorizované osoby

  Seminár pre autorizované osoby sa konal dňa 25.10.2010 v Hoteli Hubert v Gerlachove. Seminár bol organizovaný v rámci úlohy Programu rozvoja metrológie na rok 2010 vyhláseného ÚNMS SR. Program seminára pre autorizované osoby je zameraný najmä na: aktuálne informácie o dianí v oblasti metrologickej legislatívy, hodnotenie činnosti autorizovaných osôb z pohľadu ÚNMS SR, poznatky z […]

 • Číslo 2/2005

  Metrologické listy č.2/2005   Zoznam článkov  Názov: Od metrickej sústavy k SI – idei a realita Autor: Prof. Ing. Jozef Skákala, CSc. Rozsah: 9 strán   Názov: Nové trendy organizácie metrologického výskumu v EU Autor: Ing. Ivan Mikulecký, CSc. Rozsah: 3 strany   Názov: Vzdelávanie metrológov na vysokých školách Autor: Prof. Ing. Rudolf Palenčár, CSc. […]