Identifikačné údaje

Slovenskej metrologickej spoločnosti

Identifikačné údaje

Obchodné meno:
Slovenská metrologická spoločnosť
IČO:
30777739
Dátum vzniku:
01.01.1992
Adresa sídla:
Karloveská 63, 842 55 Bratislava – mestská časť Karlova Ves
Sekretariát:
Geologická 1, 822 11 Bratislava – mestská časť Podunajské Biskupice
Web adresa:
http://www.metrolog.sk
Email:
info@metrolog.sk
Zapísaná:
v Registri združení s potvrdenou činnosťou Ministerstva vnútra SR