Prednášky z 1. Česko-slovenského fóra metrológov

Prednášky z 1. Česko-slovenského fóra metrológov

25.10.2018, Bratislava – Grand Hotel River Park, a Luxury Collection Hotel

 

Názov prednášky/ Prednášaujúci/ Prednáška v pdf.formáte

Legální metrologie v České republice/ Ing. Zbyněk Veselák, ředitel odboru metrologie ÚNMZ ČR/ prednáška

Vývoj legislatívy pre oblasť metrológie v SR/ Ing. Zbyněk Schreier, riaditeľ odboru metrológie ÚNMS SR/ prednáška

Historie metrologie v českých zemích a rozvoj metrologie v Českém metrologickém institutu/ RNDr. Pavel Klenovský, generální ředitel ČMI/ prednáška

Štvrťstoročie legálnej metrológie na Slovensku/ doc. Ing. Jaromír Markovič, PhD., generálny riaditeľ SLM/ prednáška

Od kalibru k umělé inteligenci/ Ing. David Macoun, hlavní metrolog společnosti ŠKODA-AUTO a.s./ prednáška

Slovenská legálna metrológia, univerzitné prostredie a vývoj nových metrologických zariadení/ prof. Ing. Ľuboš Kučera, PhD.,Strojnícka fakulta Žilinskej Univerzity, Ing. Miloš Ujlaky, vedúci oddelenia výskumu a vývoja SLM/ prednáška

Měření délky ve ŠKODA-AUTO a.s. procesy v jednotlivých etapách výrobku/ Ing. František Kopřiva, metrolog společnosti ŠKODA-AUTO a.s./ prednáška

Kategórie