7. Zjazd

Dňa 21.11.2011 sa konal v Hoteli Hubert Gerlachov 7. Zjazd Slovenskej metrologickej spoločnosti s týmto programom: 

 1. Otvorenie a uvítanie hostí,
 2. Voľba pracovného predsedníctva a orgánov 7. zjazdu SMS,
 3. Správa o činnosti SMS medzi 6. a 7. zjazdom SMS,
 4. Správa o hospodárení SMS,
 5. Voľby do orgánov SMS (Pracovné predsedníctvo zjazdu),
 6. Diskusia
 7. Vyhlásenie výsledkov volieb (Volebná komisia),
 8. Voľba predsedu, prvého a druhého podpredsedu, tajomníka SMS (Zvolení členovia výboru),
 9. Voľba predsedu revíznej komisie (Zvolení členovia revíznej komisie),
 10. Vyhlásenie obsadenia funkcií vo výbore SMS a revíznej komisie,
 11. Závery a uznesenia 7. zjazdu SMS.

 

Dokumenty na stiahnutie:

Zápis zo 7. Zjazdu SMS

 

 

 

 

 

Kategórie