44. Fórum metrológov

Program

20.05.2014

Názov sekcie „Metrologická kontrola – metodiky, analýzy, pracovné postupy, nadväznosť, metrologický dozor“

Názov prednášky/ prednášajúci

1. Zásady postupu pri udeľovaní autorizácie s akcentom na preverovanie a kontrolu u žiadateľa o autorizáciu/ Ing. Zbyněk SCHREIER, CSc., Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR

Stiahnuť prednášku!

 

2. Výkon metrologického dozoru v činnosti autorizovaných a registrovaných osôb/ Ing. Radovan FILO, Ing. Katarína SOKOLOVÁ, Slovenský metrologický inšpektorát

Stiahnuť prednášku!

 

3. Kritické miesta akreditovaného laboratória poskytujúceho komerčné služby kalibrácie/ Dr. h. c. doc. Ing. Imrich DUFINEC, CSc., m. prof., IDEEX, s.r.o.

 Stiahnuť prednášku!

 

4. Piestový tlakomer ako základ metrológie tlaku na najvyššej úrovni/ Ing. Miroslav CHYTIL, Slovenský metrologický ústav

 Stiahnuť prednášku!

 

5. Meracie prístroje ALMEMO ako referenčné meradlá/ Ing. Rudolf Košťál, AREKO, s.r.o.

 Stiahnuť prednášku!

 

Názov sekcie „Slovenská legálna metrológia 1994 – 2014 (20 rokov kvality, profesionality , vývoja a rastu)“

Udelenie Ceny Jána Andreja Segnera za metrológiu za rok 2013

 

21.05.2014

Názov sekcie „Meranie a globálne energetické výzvy – Ústredná téma Svetového dňa metrológie“

Názov prednášky/ prednášajúci

Meranie kvality elektrickej energie v kalibračných laboratóriách/ Ing. Miroslav BRÚSIL, ZTS Elektronika SKS s.r.o.

Stiahnuť prednášku!

 

Vplyv inštalačných podmienok na meranie metrologických parametrov rotačných plynomerov/ Ing. Róbert BARTKO, CSc., Elster, s.r.o.

 Stiahnuť prednášku!

 

Moderné metódy merania a diagnostiky pri preprave plynu/ Ing. Martin MICHAL, Aden s.r.o.

 Stiahnuť prednášku!

 

Meracia technika v diagnostike a kalibrácii/ Ing. Peter JAKUBČÍK, Tectra, s.r.o.

 

Sekcia medzilaboratórnych porovnávacích meraní

 

 

 

Kategórie