5. Zjazd

Dňa 24.11.2003 sa konal v hoteli Permon, Podbanské 5. Zjazd Slovenskej metrologickej spoločnosti s týmto programom:

 1. Zahájenie zjazdu,
 2. Príhovory hostí 5. zjazdu SMS,
 3. Voľba pracovného predsedníctva a orgánov 5. zjazdu SMS,
 4. Správa o činnosti SMS medzi 4. a 5. zjazdom SMS,
 5. Správa revíznej komisie SMS,
 6. Návrh nového znenia stanov SMS, diskusia k pripomienkam, schválenie inovovaných stanov,
 7. Voľby do orgánov SMS,
 8. Vyhlásenie výsledkov volieb,
 9. Voľba predsedu, prvého a druhého podpredsedu, tajomníka SMS (Zvolení členovia výboru),
 10. Voľba predsedu revíznej komisie (Zvolení členovia revíznej komisie),
 11. Vyhlásenie obsadenia funkcií vo výbore SMS a revíznej komisie,
 12. Závery a uznesenia 5. zjazdu SMS

Dokumenty na stiahnutie:

Uznesenie z 5. Zjazdu SMS

Zápis z 5. Zjazdu SMS

 

Kategórie