6. Zjazd

Dňa 8.10.2007 sa konal v hoteli Permon, Podbanské 6. zjazd Slovenskej metrologickej spoločnosti s týmto programom:

  1. Otvorenie zjazdu,
  2. Voľba pracovného predsedníctva a orgánov 6. zjazdu SMS,
  3. Správa o činnosti SMS medzi 5. a 6. zjazdom SMS,
  4. Správa o hospodárení SMS,
  5. Voľby do orgánov SMS (Pracovné predsedníctvo zjazdu),
  6. Vyhlásenie výsledkov volieb (Volebná komisia),
  7. Voľba predsedu, prvého a druhého podpredsedu, tajomníka SMS (Zvolení členovia výboru),
  8. Voľba predsedu revíznej komisie (Zvolení členovia revíznej komisie),
  9. Vyhlásenie obsadenia funkcií vo výbore SMS a revíznej komisie,
  10. Závery a uznesenia 6. zjazdu SMS.

Dokumenty na stiahnutie:

Uznesenie z 6. Zjazdu SMS

Zápis z 6. Zjazdu SMS

 

Kategórie