svantner

Author Archives

 • Fórum českých a slovenských metrológov

  Vážení členovia, vážená odborná verejnosť, vážení sympatizanti, dovoľujem si Vás pozvať na druhé Fórum českých a slovenských metrológov, ktoré sa bude konať dňa 20.11.2019 v Prahe. Pozvánku na toto výnimočné podujatie si môžete stiahnuť po kliknutí na nasledovný odkaz.

 • 49. Fórum metrológov

  Slovenská metrologická spoločnosť pozýva svojich členov, sympatizantov a odbornú verejnosť na 49. Fórum metrológov s názvom „INTELIGENTNÝ PRIEMYSEL, REDEFINÍCIA JEDNOTIEK SI, ZÁKON O METROLÓGII, ZMENY NORMATÍVNYCH DOKUMENTOV, VÝSKUM A AVÝVOJ“, ktoré sa uskutoční v priestoroch Hotela Partizán, Tále v dňoch 22. – 23. mája 2019. Cieľom konferencie je položiť základy pre efektívnu výmenu informácií a skúseností zo všetkých […]

 • Nový zákon o metrológii – odborné semináre

  Vážení členovia,  sympatizanti  a odborná verejnosť, dovoľujeme si Vás pozvať na tri odborné semináre, ktoré budú venované zmenám vyplývajúcim so zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii účinného od 01.07.2018. Bližšie informácie nájdete v  pozvánkach k jednotlivým seminárom. Odborný seminár s názvom „ Autorizácia podľa zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov“ […]

 • Prednášky z 1. Česko-slovenského fóra metrológov

  Prednášky z 1. Česko-slovenského fóra metrológov 25.10.2018, Bratislava – Grand Hotel River Park, a Luxury Collection Hotel   Názov prednášky/ Prednášaujúci/ Prednáška v pdf.formáte Legální metrologie v České republice/ Ing. Zbyněk Veselák, ředitel odboru metrologie ÚNMZ ČR/ prednáška Vývoj legislatívy pre oblasť metrológie v SR/ Ing. Zbyněk Schreier, riaditeľ odboru metrológie ÚNMS SR/ prednáška Historie metrologie […]

 • Posledná rozlúčka s Jánom Bartlom

  Vo veku 78 rokov zomrel tento víkend náš dlhoročný kolega, významný slovenský vedec v oblasti meracej techniky a optiky, bývalý vedúci oddelenia snímačov Ústavu merania SAV, riaditeľ oddelenia dĺžky a času Slovenského metrologického ústavu a predseda Slovenskej metrologickej spoločnosti RNDr. Ing. Ján Bartl, CSc. Narodil sa 1. júla 1940 v Žiline. Po absolvovaní Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave (1962) začal […]

 • 1.Československé fórum metrológov

  Vážení členovia, sympatizanti a odborná verejnosť, dovoľujeme si Vás pozvať na 1.Československé fórum metrológov, ktoré sa koná pri príležitosti 100. výročia vzniku ČSR. Ide o výnimočnú konferenciu, ktorej cieľom je založiť novú platformu výmeny informácií medzi subjektami pôsobiacich v národnom metrologickom systéme SR a ČR. Bližšie informácie o konferencii nájdete v pozvánke. Zúčastnite sa a […]