torsial sulimen

Author Archives

 • XXVIII. Fórum metrológov

  XXVIII. Fórum metrológov sa konalo v 6. 12 – 7. 12. 2004 v Poprade v hoteli SATEL. Fórum bolo zamerané na novelizáciu vyhlášky ÚNMS SR č. 210/2000 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole, anketu o potrebách metrológie v priemysle, na postavenie autorizovaných osôb a problematika porovnávacích meraní. Prednášky a prednášajúci: Novelizácia zákona o metrológii […]

 • XXVII. Fórum metrológov

  XXVII. Fórum metrológov sa konalo v dňoch 31.05-1. 6. 2004 v hoteli Permon na Podbanskom.  Fórum bolo venované problematike manažérstva v metrológii po roku 2004 a implementácii smernice EU o meradlách v SR. Prednášky a prednášajúci: História metrológie v SR/ RNDr. Dušan Podhorský, DrSc., Ing. Ivan Mikulecký, CSc. Implementácia MID na Slovensku – PSO PPA03/SK/9/2 […]

 • 4. Zjazd

  Dňa 01.12.1999 sa konal v Podbanskom 4.Zjazd Slovenskej metrologickej spoločnosti s týmto programom:

 • 3. Zjazd

  Dňa 23.10.1996 sa konal v Piešťanoch 3.Zjazd Slovenskej metrologickej spoločnosti s týmto programom:  

 • 2. Zjazd

  Dňa 20.10.1993 sa konal v Piešťanoch 2. Zjazd Slovenskej metrologickej spoločnosti s týmto programom:

 • 1. Zjazd

  Dňa 16.10.1990 sa konal v Žiline 1. Zjazd a zakladajúci zjazd  Slovenskej metrologickej spoločnosti s týmto programom:  

 • Číslo 2/2011

  Metrologické listy č.2/2011 Zoznam článkov: Názov: 24. Generálna konferencia pre miery a váhy, Paríž 2011 Autori: RNDr. Jozef Kadlečík, doc. Ing. Martin Halaj, PhD. Rozsah: 5 strán   Názov: Rezolúcia A, O možnej budúcej revízii medzinárodnej sústavy jednotiek SI Rozsah: 5 strán   Názov: Vyhláška č. 162/2011 Z. z. a Smernica Európskeho parlamentu a Rady […]

 • Seminár pre autorizované osoby

  Seminár pre autorizované osoby sa konal dňa 25.10.2010 v Hoteli Hubert v Gerlachove. Seminár bol organizovaný v rámci úlohy Programu rozvoja metrológie na rok 2010 vyhláseného ÚNMS SR. Program seminára pre autorizované osoby je zameraný najmä na: aktuálne informácie o dianí v oblasti metrologickej legislatívy, hodnotenie činnosti autorizovaných osôb z pohľadu ÚNMS SR, poznatky z […]

 • Číslo 1/2009

  Obsah: Názov: Novela zákona o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody Autor: Ing.Ivan Chren Rozsah: 12 strán   Názov: Návrh novely zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii Autor: Ing. Jozef Orlovský Rozsah: 8 strán   Názov: Legislatívne opatrenia v čase krízy v prostredí MSP Autor: Ing. Vladimír Sirotka, CSc. Rozsah: 7 strán […]

 • Číslo 2/2008

  Obsah: Názov: Novelizácia Zákona o metrológii Autor: Ing. Jozef Orlovský Rozsah: 6 strán   Názov: Cestné laserové rýchlomery Autor: Ing. Peter Benkó, PhD. Rozsah: 9 strán   Názov: Zaujímavé merania v netradičných oblastiach Autor: RNDr. Ing. Ján Bartl, CSc. Rozsah: 7 strán   Názov: K niektorým otázkam systému slovenskej metrológie Autor: Ing. Igor Brezina Rozsah: […]