: Metrologické listy

  • Číslo 2/2003

    Metrologické listy č.2/2003   Zoznam článkov: Názov: Systém certifikácie pracovníkov v oblasti metrológie na Slovensku Autor: S. Svoboda Rozsah: 5 strán   Názov: Váhy s neautomatickou činnosťou používané na ŽSR Autor: F. Silný Rozsah: 6 strán   Názov: Metrológia geometrických veličín v podmienkách ŽSR Autor: J. Bartl Rozsah: 5 strán   Názov: Kalibrácia nízkotlakýcha vysokotlakých […]

  • Číslo 2-3/1993

    Metrologické listy č.2-3/1993 Zoznam článkov: Názov: Referenčné materiály na chemickú analýzu Autor: D. Kordík Rozsah: 5 strán   Názov: Kvantifikácia spadu priemyselných imisií SO2 a NOx a ich vplyv na rastlinnú produkciu Autor: J. Galba, P. Lazor Rozsah: 6 strán   Názov: Sledovanie nepresnosti výroby a využitie tolerančného poľa Autor: A. Gorog, M. Maduda Rozsah: 3 […]