: Realizované aktivity

 • 6. Zjazd

  Dňa 8.10.2007 sa konal v hoteli Permon, Podbanské 6. zjazd Slovenskej metrologickej spoločnosti s týmto programom: Otvorenie zjazdu, Voľba pracovného predsedníctva a orgánov 6. zjazdu SMS, Správa o činnosti SMS medzi 5. a 6. zjazdom SMS, Správa o hospodárení SMS, Voľby do orgánov SMS (Pracovné predsedníctvo zjazdu), Vyhlásenie výsledkov volieb (Volebná komisia), Voľba predsedu, prvého […]

 • 5. Zjazd

  Dňa 24.11.2003 sa konal v hoteli Permon, Podbanské 5. Zjazd Slovenskej metrologickej spoločnosti s týmto programom: Zahájenie zjazdu, Príhovory hostí 5. zjazdu SMS, Voľba pracovného predsedníctva a orgánov 5. zjazdu SMS, Správa o činnosti SMS medzi 4. a 5. zjazdom SMS, Správa revíznej komisie SMS, Návrh nového znenia stanov SMS, diskusia k pripomienkam, schválenie inovovaných […]

 • XXXII. Fórum metrológov

  XXXII. Fórum metrológov sa konalo v dňoch 02. – 03. 10. 2006 v GRAND HOTEL PERMON v Podbanskom.  Prednášky a prednášajúci:  Aktuálne zmeny v metrologickej legislatíve/ Ing. Peter Obdržálek,ÚNMS SR Úlohy notifikovaných osôb v smernici MID/ RNDr. Anna Nemečková, Ing. Miroslava Benková, Ing. Stanislav Musil, CSc. Informácia o tezaure smernice MID a nariadenia vlády o […]

 • XXXI. Fórum metrológov

  XXXI. Fórum metrológov sa konalo v dňoch 15.05 – 16. mája 2006 v Poprade v hoteli SATEL. Prednášky a prednášajúci:  Nové úlohy SMU v rámci globalizácie európskej metrológie./ prof. Ing. Matej Bílý, DrSc., Ing. Stanislav Ďuriš, PhD., Ing. Stanislav Musil, PhD, Systém manažérstva merania – norma ISO 10012/ Prof. Ing. Rudolf Palenčár, CSc. Aktuálne problémy […]

 • XXX. Fórum metrológov

  XXX. Fórum metrológov sa konalo v dňoch 5.12 – 6.12.2005 v Poprade v hoteli SATEL. Fórum bolo zamerané na postavenie autorizovaných osôb a problematiku porovnávacích meraní. Prednášky a prednášajúci: Od metrickej sústavy k SI – idey a realita/ Prof. Ing. Jozef Skákala, CSc. Nové trendy organizácie metrologického výskumu v EU /Ing. Ivan Mikulecký, CSc. Vzdelávanie […]

 • XXIX. Fórum metrológov

  XXIX. Fórum metrológov sa konalo v dňoch 26.05 – 27.05. 2005 v Poprade v hoteli SATEL. Fórum bolo zamerané na novelizáciu vyhlášky ÚNMS SR č. 210/2000 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole, na postavenie autorizovaných osôb a problematiku porovnávacích meraní. Prednášky a prednášajúci: Informácia o novelizácii EN ISO/IEC 17025/ Ing. Karol Richter, CSc. Informácia […]

 • XXVIII. Fórum metrológov

  XXVIII. Fórum metrológov sa konalo v 6. 12 – 7. 12. 2004 v Poprade v hoteli SATEL. Fórum bolo zamerané na novelizáciu vyhlášky ÚNMS SR č. 210/2000 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole, anketu o potrebách metrológie v priemysle, na postavenie autorizovaných osôb a problematika porovnávacích meraní. Prednášky a prednášajúci: Novelizácia zákona o metrológii […]

 • XXVII. Fórum metrológov

  XXVII. Fórum metrológov sa konalo v dňoch 31.05-1. 6. 2004 v hoteli Permon na Podbanskom.  Fórum bolo venované problematike manažérstva v metrológii po roku 2004 a implementácii smernice EU o meradlách v SR. Prednášky a prednášajúci: História metrológie v SR/ RNDr. Dušan Podhorský, DrSc., Ing. Ivan Mikulecký, CSc. Implementácia MID na Slovensku – PSO PPA03/SK/9/2 […]

 • 4. Zjazd

  Dňa 01.12.1999 sa konal v Podbanskom 4.Zjazd Slovenskej metrologickej spoločnosti s týmto programom:

 • 3. Zjazd

  Dňa 23.10.1996 sa konal v Piešťanoch 3.Zjazd Slovenskej metrologickej spoločnosti s týmto programom: