: Realizované aktivity

  • 1. Zjazd

    Dňa 16.10.1990 sa konal v Žiline 1. Zjazd a zakladajúci zjazd  Slovenskej metrologickej spoločnosti s týmto programom:  

  • Seminár pre autorizované osoby

    Seminár pre autorizované osoby sa konal dňa 25.10.2010 v Hoteli Hubert v Gerlachove. Seminár bol organizovaný v rámci úlohy Programu rozvoja metrológie na rok 2010 vyhláseného ÚNMS SR. Program seminára pre autorizované osoby je zameraný najmä na: aktuálne informácie o dianí v oblasti metrologickej legislatívy, hodnotenie činnosti autorizovaných osôb z pohľadu ÚNMS SR, poznatky z […]

  • Číslo 2/2005

    Metrologické listy č.2/2005   Zoznam článkov  Názov: Od metrickej sústavy k SI – idei a realita Autor: Prof. Ing. Jozef Skákala, CSc. Rozsah: 9 strán   Názov: Nové trendy organizácie metrologického výskumu v EU Autor: Ing. Ivan Mikulecký, CSc. Rozsah: 3 strany   Názov: Vzdelávanie metrológov na vysokých školách Autor: Prof. Ing. Rudolf Palenčár, CSc. […]