Číslo 1/2007

Obsah:

Názov: Snímače a prevodníky tlaku na meranie technologických procesov

Autor: Ing. Peter Farár

Rozsah: 2 strany

 

Názov: Neinvazívne metódy merania krvného tlaku pacienta

Autor: Ing. Peter Farár, Ing. Laurenc Snopko

Rozsah: 3 strany

 

Názov: Snímače vlhkosti vzduchu

Autor: Mgr. Alexandra Masaryková

Rozsah: 9 strán

 

Názov: Meradlá rýchlosti prúdenia vzduchu

Autor: RNDr. Oľga Novanská

Rozsah: 7 strán

 

Názov: Kontaktné a bezkontaktné meranie povrchovej teploty

Autori: RNDr. Miroslav Hain, RNDr. Ing. Ján Bartl, CSc.

Rozsah: 15 strán

 

Názov: Využitie snímača Correvit pri overovaní taxametrov

Autor: Ing. Peter Benkó

Rozsah: 4 strany

 

Názov: XVIII. Svetový kongres IMEKO

Autor: Prof. Ing. Linus Michaeli, DrSc.

Rozsah: 4 strany

 

Názov: Postavenie SMU v štruktúrach Eurametu, e. v.

Autor: Ing. Stanislav Ďuriš, PhD., Ing. Stanislav Musil, PhD.

Rozsah: 4 strany

 

Názov: Určené meradlá – uvádzanie na trh a metrologická kontrola po uvedení na trh

Autori: Ing. Ivan Mikulecký, CSc., Ing. Peter Obdržálek, Ing. Jozef Tomko, Ing. Miroslava Benková

Rozsah: 14 strán

 

Názov: Súčasné trendy kontroly povrchu presných strojárskych súčiastok

Autori: RNDr. Ing. Ján Bartl, CSc., Ing. Vlado Jacko, RNDr., Miroslav Hain

Rozsah: 9 strán

 

Názov: Zapojenie snímačov teploty pre meranie priemernej teploty

Autor: Ing. Pavol Doršic

Rozsah: 10 strán

 

Názov: Úvaha o tvorbe referenčnej hodnoty pri medzilaboratórnych porovnávacích meraniach.

Autor: Ing. Igor Brezina

Rozsah: 5 strán

 

Názov: Digitálny tlačidlový auskultačný sfigmomanometer

Autori: Dušan Hupka, Ing. Pavel Lednár,Prof. Ing. Jozef Skákala, PhD,

Rozsah: 4 strán

 

Kategórie