Číslo 2-3/1993

Metrologické listy č.2-3/1993

Zoznam článkov:

Názov: Referenčné materiály na chemickú analýzu

Autor: D. Kordík

Rozsah: 5 strán

 

Názov: Kvantifikácia spadu priemyselných imisií SO2 a NOx a ich vplyv na rastlinnú produkciu

Autor: J. Galba, P. Lazor

Rozsah: 6 strán

 

Názov: Sledovanie nepresnosti výroby a využitie tolerančného poľa

Autor: A. Gorog, M. Maduda

Rozsah: 3 strany

 

Názov: Určenie nepresnosti technologickej sústavy meraním obrobených súčiastok

Autor: A. Gorog, M. Maduda

Rozsah: 1 strana

 

Názov: Príprava nových zásad zákona o metrológii

Autor: A.Thurzo

Rozsah: 1 strana

 

Názov: IMEKO – Medzinárodná konfederácia pre meranie

Autor: I. Brezina

Rozsah: 1 strana

 

Názov: Vznik Kalibračného združenia SR

Autor: A. Thurzo

Rozsah: 2 strany

 

Názov: Založenie pobočky SMS pri Slovenskom metrologickom ústave

Autor: A. Nemečková

Rozsah: 1 strana

 

Názov: Jubilujúca konferencia strojárskych metrológov

Autor:  I. Brezina

Rozsah: 1 strana

 

Názov: Oznámenie o pripravovanej konferencii

Autor:  I. Brezina

Rozsah: 1 strana

 

Názov: Ako je organizovaná Holandská metrologická služba

Autor:  I. Brezina

Rozsah: 1 strana

 

Názov: Legislatívne zmeny v oblasti referenčných materiálov

Autor: A. Thurzo

Rozsah: 1 strana

 

Názov: Práce na novej metrologickej terminológii

Autor:  A. Thurzo

Rozsah: 1 strana

 

Názov: Vybrali sme pre vás z metrologických časopisov

Autor:  A.Thurzo

Rozsah: 1 strana

 

Názov: Učebné pomôcky pre metrológov

Autor:  J. Orlovský

Rozsah: 1 strana

 

Názov: Medzinárodné názvy orgánov a organizácii pôsobiacich v oblasti metrológie

Autor:  A. Thurzo

Rozsah: 2 strany

 

Kategórie