Číslo 2/2003

Metrologické listy č.2/2003

 

Zoznam článkov:

Názov: Systém certifikácie pracovníkov v oblasti metrológie na Slovensku

Autor: S. Svoboda

Rozsah: 5 strán

 

Názov: Váhy s neautomatickou činnosťou používané na ŽSR

Autor: F. Silný

Rozsah: 6 strán

 

Názov: Metrológia geometrických veličín v podmienkách ŽSR

Autor: J. Bartl

Rozsah: 5 strán

 

Názov: Kalibrácia nízkotlakýcha vysokotlakých deformačných tlakomerov

Autor: P. Farár

Rozsah: 21 strán

 

Názov: Rušivé vplyvy pri meraní nízkych napätí

Autor: P. Hoszmann

Rozsah: 11 strán

 

Názov: Úloha metrológa v podniku

Autor: V. Mitošinka

Rozsah: 8 strán

 

 

Kategórie