Číslo 2/2005

Metrologické listy č.2/2005

 

Zoznam článkov

 Názov: Od metrickej sústavy k SI – idei a realita

Autor: Prof. Ing. Jozef Skákala, CSc.

Rozsah: 9 strán

 

Názov: Nové trendy organizácie metrologického výskumu v EU

Autor: Ing. Ivan Mikulecký, CSc.

Rozsah: 3 strany

 

Názov: Vzdelávanie metrológov na vysokých školách

Autor: Prof. Ing. Rudolf Palenčár, CSc.

Rozsah: 12 strán

 

Názov: Overovanie plynomerov v nových podmienkach

Autor: Ing.Daniel Šaling

Rozsah: 8 strán

 

Názov: Tonometre

Autor:Ing. Peter Farár

Rozsah: 3 strany

 

Názov: IMEKO – informácia o činnosti

Autor: Prof. Ing. Linus Michaeli, CSc.

Rozsah: 4 strany

 

Názov: Presnosť, správnosť

Autor: Ing. Igor Brezina

Rozsah: 6 strán

 

Názov: Realizácia jednotky dĺžky

Autor: RNDr. Ing. Ján Bartl, CSc.

Rozsah: 13 strán

 

Názov: Medzilaboratórne porovnávacie merania

Autor: Ing. Ladislav Hudoba

Rozsah:11 strán

 

Kategórie