Číslo 2/2011

Metrologické listy č.2/2011

Zoznam článkov:

Názov: 24. Generálna konferencia pre miery a váhy, Paríž 2011

Autori: RNDr. Jozef Kadlečík, doc. Ing. Martin Halaj, PhD.

Rozsah: 5 strán

 

Názov: Rezolúcia A, O možnej budúcej revízii medzinárodnej sústavy jednotiek SI

Rozsah: 5 strán

 

Názov: Vyhláška č. 162/2011 Z. z. a Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/17/EÚ – zrušenie smerníc starého prístupu týkajúcich sa metrológie

Autor: Ing. Peter Obdržálek

Rozsah: 5 strán

 

Názov: Metrologické zabezpečenie statického objemu kvapalín (od pohárika po nádrž)

Autori: Ing. Ivan Mikulecký, CSc., Ing. Miroslava Benkova, RNDr. Milan Misovich, Ing. Peter Skrovánek

Rozsah: 8 strán

 

Názov: Nanometrology and Nanotechnology for Advanced Precision Engineering

Autor: Prof. Dr. M. Numan Durakbasa

Rozsah: 17 strán

 

Názov: Použitie rôntgenovej mikrotomografie pri nedeštruktívnom vyšetrovaní

Autori: RNDr. Ing. Ján Bartl, CSc., RNDr. Miroslav Hain, PhD.

Rozsah: 7 strán

 

Názov: Meranie a meradlá rýchlosti v cestnej doprave

Autor: Ing. Pavol Dorsic

Rozsah: 14 strán

 

Názov: MetCal & Guard Banding

Autor: Marián Hubinský

Rozsah: 8 strán

 

Názov: Using computer tomography for optimal injection molds

Autor: Petr Bilavčík

Rozsah: 6 strán

 

Názov: Terminológia

Autor: Ing. Igor Brezina

Rozsah:8 strán

 

Kategórie