Jesenná ponuka vzdelávacích aktivít

Vážení členovia, sympatizanti a odborná verejnosť,
v mene Výboru SMS si Vám dovoľujeme predstaviť " Jesennú ponuku vzdelávacích aktivít".
Ide o výnimočnú ponuku odborných aktivít, ktorá bola pripravená v spolupráci s Českou metrologickou spoločnosťou, akreditovanou Českým institutem pro akreditaci ako certifikačný orgán pre certifikáciu spôsobilosti zamestnancov na metrologické a skúšobnícke činnosti.
Odborný seminár "Meranie a metrológia v zdravotníckych zariadeniach" - Pozvánka
Odborný seminár "Neistoty v meraní (1.časť)" - Pozvánka
Odborný seminár "Podnikový metrológ"
Odborný seminár "Systémy managementu měření v praxi" - Pozvánka
Odborný seminár "Neistoty v meraní (2.časť)" - Pozvánka
Bližšie informácie o jednotlivých odborných aktivitách nájdete po kliknutí na tento odkaz.
S pozdravom
Výbor SMS

 

Kategórie