Nový legislatívny rámec EÚ o sprístupňovaní meradiel na trh

Odborný seminár

Téma: NOVÝ LEGISLATÍVNY RÁMEC EÚ O SPRÍSTUPŇOVANÍ MERADIEL A VÁH S NEAUTOMATICKOU ČINNOSŤOU NA TRHU

Termín konania: 26.04.2016

Miesto konania: Banská Bystrica

 

Obsah:

Názov prednášky: Implementácia nového legislatívneho rámca EU do právneho poriadku SR

Prednášajúci: Ing. Zbyněk Schreier, CSc., Úrad pre normalizáciu metrológiu a skúšobníctvo SR

stiahnuť

 

Názov prednášky: Aplikácia nového legislatívneho rámca EU z pohľadu   notifikovanej osoby

Prednášajúci:  Ing. Štefan Král, PhD., Slovenská legálna metrológia

stiahnuť

 

Názov prednášky: Nový legislatívny rámec EU z pohľadu výrobcov váh

Prednášajúci: Ing. Daniel Šťastný, CECIP – European Weighing Industry

stiahnuť

 

Kategórie