Nový zákon o metrológii – odborné semináre

Vážení členovia,  sympatizanti  a odborná verejnosť,

dovoľujeme si Vás pozvať na tri odborné semináre, ktoré budú venované zmenám vyplývajúcim so zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii účinného od 01.07.2018.

Bližšie informácie nájdete v  pozvánkach k jednotlivým seminárom.

Odborný seminár s názvom „ Autorizácia podľa zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov“ pre autorizované osoby sa bude konať dňa 29.11.2018.

Pozvánka

Odborný seminár s názvom „Registrácia podľa zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov“ určený pre registrované osoby sa bude konať dňa 04.12.2018.

Pozvánka

Odborný seminár s názvom „Spotrebiteľské balenie podľa zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov“ určený pre baličov a dovozcov označených spotrebiteľských balení sa bude konať dňa 05.12.2018.

Pozvánka

Ďakujeme sa a tešíme sa na vzájomné stretnutie.

· 

Kategórie