Odborný seminár pre autorizované osoby

Slovenská metrologická spoločnosť, v zmysle Plánu úloh Rozvoja skúšobníctva, technickej normalizácie a metrológie na roku 2014 vyhlásených Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, organizuje odborný seminár pre podnikateľov alebo iné právnické osoby autorizované a registrované v zmysle zákona č.142/2000 Z. z. o metrológii s názvom „Výkon metrologickej kontroly v zmysle zákona o metrológii (Zásady postupu udelenia autorizácie a registrácie a plnenie povinností autorizovanej a registrovanej osoby)“. Seminár sa uskutoční dňa 23.10.2014 v Banskej Bystrici. Bližšie informácie sa nachádzajú v pozvánke.

 

Stiahni Pozvánka

 

Kategórie