XXVIII. Fórum metrológov

XXVIII. Fórum metrológov sa konalo v 6. 12 – 7. 12. 2004 v Poprade v hoteli SATEL. Fórum bolo zamerané na novelizáciu vyhlášky ÚNMS SR č. 210/2000 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole, anketu o potrebách metrológie v priemysle, na postavenie autorizovaných osôb a problematika porovnávacích meraní.

Prednášky a prednášajúci:

  1. Novelizácia zákona o metrológii a vyhlášky ÚNMS SR č. 210/2000 Z. z./ Ing. Ivan Mikulecký, CSc.
  2. Smernica 2004/22/ES o meradlách (MID), dozor nad trhom/ Cor C. G. van der Ploeg, Manager Internatinale Projects, Nederlands Meetinstituut
  3. Orientácia Slovenského metrologického ústavu v podmienkach EU/ Prof. Ing. Matej Bílý, DrSc., Ing. Stanislav Ďuriš, CSc.
  4. Slovenská legálna metrológia po novelizácii zákona o metrológii a nové poskytované služby/ Ing. Jaromír Markovič, Ing. Dušan Gábriš
  5. Systém kvality Slovenského metrologického ústavu/ Ing. Stanislav Musil, CSc.
  6. Problematika porovnávacích meraní, úloha pilotného laboratória/ RNDr. Peter Nemeček, CSc.
  7. Nová definícia jednotky hmotnosti/ Ing. Robert Spurný,CSc.
  8. Certifikované referenčné materiály plynných zmesí, použitie v metrológii/ Ing. Eva Jurányiová, ng.Stanislav Musil, CSc.
  9. Nové trendy pri overovaní tachografov, taxametrov a meradiel rýchlosti/ Ing. Pavol Doršic
  10. Informácia o medzinárodnom projekte EVITERM/ Ing. Stanislav Ďuriš, CSc., RNDr. Peter Nemeček, CSc.

 Dokumenty na stiahnutie:

Správa z XXVIII. Fórum metrológov

Zápis zo zasadania sekcie prietoku

 

 

 

Kategórie