XXX. Fórum metrológov

XXX. Fórum metrológov sa konalo v dňoch 5.12 – 6.12.2005 v Poprade v hoteli SATEL. Fórum bolo zamerané na postavenie autorizovaných osôb a problematiku porovnávacích meraní.

Prednášky a prednášajúci:

  1. Od metrickej sústavy k SI – idey a realita/ Prof. Ing. Jozef Skákala, CSc.
  2. Nové trendy organizácie metrologického výskumu v EU /Ing. Ivan Mikulecký, CSc.
  3. Vzdelávanie metrológov na vysokých školách/ Prof. Ing. Rudolf Palenčár, CSc.
  4. Overovanie plynomerov v nových podmienkach/ Ing. Daniel Šaling
  5. Meranie krvného tlaku/ Ing. P. Farár
  6. IMEKO – informácia o činnosti/ Prof. Ing. Linus Michaeli, CSc.
  7. Presnosť, správnosť – úvod do diskusie k terminológii v metrológii/ Ing. Igor Brezina
  8. Realizácia jednotky dĺžky/ RNDr. Ing. Ján Bartl, CSc.
  9. Medzilaboratórne porovnávacie merania/ Ing. Ladislav Hudoba

 

Dokumenty na stiahnutie:

Správa z XXX. Fórum metrológov

Zápis zo sekcie prietoku

 

 

 

Kategórie