XXXI. Fórum metrológov

XXXI. Fórum metrológov sa konalo v dňoch 15.05 – 16. mája 2006 v Poprade v hoteli SATEL.

Prednášky a prednášajúci:

  1.  Nové úlohy SMU v rámci globalizácie európskej metrológie./ prof. Ing. Matej Bílý, DrSc., Ing. Stanislav Ďuriš, PhD., Ing. Stanislav Musil, PhD,
  2. Systém manažérstva merania – norma ISO 10012/ Prof. Ing. Rudolf Palenčár, CSc.
  3. Aktuálne problémy pri implementácii systému manažérstva merania/ Ing. Milan Hudec
  4. Podmienky uvádzania meradiel na trh podľa nariadenia vlády SR č. 294/2005 Z. z. o meradlách/ Ing. Ivan Mikulecký, CSc.
  5. Problémy metrológie v skúšobnom laboratóriu/ Ing. Emanuel Godál
  6. Stanovenie koeficientov rozšírenia v súlade s EA 4/02/ Prof. Ing. Rudolf Palenčár, CSc.
  7. Informácia o súčasných zmenách vyhlášky ÚNMS SR č. 210/2000 Z. z./ Ing. Ivan Mikulecký, CSc.

 

Dokumenty na stiahnutie:

Správa z XXXI. Fóra metrológov

Správa zo zasadania sekcie prietok

 

Kategórie