XXXIII. Fórum metrológov

XXXIII. Fórum metrológov sa konalo v dňoch 23. – 24. 04. 2007 v GRAND HOTEL PERMON v Podbanskom. Fórum bolo zamerané na témy uplatňovania snímačov v praxi a uvádzania meradiel na trh.

Prednášky a prednášajúci:

 1. Snímače a prevodníky tlaku na meranie technologických procesov/ Ing. Peter Farár
 2. Neinvazívne metódy merania krvného tlaku pacienta/ Ing. Peter Farár, Ing. Laurenc Snopko
 3. Snímače vlhkosti vzduchu/ Mgr. Alexandra Masaryková
 4. Meradlá rýchlosti prúdenia vzduchu/ RNDr. Oľga Novanská
 5. Kontaktné a bezkontaktné meranie povrchovej teploty/ RNDr. Miroslav Hain, RNDr. Ing. Ján Bartl, CSc.
 6. Využitie snímača Correvit pri overovaní taxametrov/ Ing. Peter Benkó
 7. Informácia o činnosti SNK IMEKO a hlavné závery XVIII. Svetového kongresu IMEKO/ Prof. Ing. Linus Michaeli, DrSc.
 8. Postavenie SMU v štruktúrach Eurametu, e. v./ Ing. Stanislav Ďuriš, PhD., Ing. Stanislav Musil, PhD.
 9. Aktuálne otázky uvádzania meradiel na trh/ Ing. Ivan Mikulecký, CSc.
 10. Súčasné trendy kontroly povrchu presných strojárskych súčiastok/ RNDr. Ing. Ján Bartl, CSc., Ing. Vlado Jacko, RNDr. Miroslav Hain, Daniel Smutný
 11. Meranie teploty pri kalibrácii koncových mierok a meracích pásiem/ Ing. Pavol Doršic
 12. Úvaha o tvorbe referenčnej hodnoty pri medzilaboratórnych porovnávacích meraniach/ Ing. Igor Brezina

 Dokumenty na stiahnutie:

Správa z XXXIII. Fóra metrológov

 

Kategórie