XXXIV. Fórum metrológov

XXXIV. Fórum metrológov sa konalo v dňoch 08. – 09. 10. 2007 v  GRAND HOTEL PERMON v Podbanskom.

Prednášky a prednášajúci:

  1. Informácia o pripravovanej novele Vyhlášky č. 210/2000 Z.z./ Ing. Peter Obdržálek
  2. Významné zmeny v metrologickej teminológii/ Ing. Ivan Mikulecký, CSc.
  3. Medzinárodné projekty SMÚ/ Ing. Stanislav Ďuriš, PhD., Ing. Stanislav Musil, PhD.
  4. Osobnosti ČSMÚ pred kamerou/ Ing. Ivan Mikulecký, CSc., Ing. Miroslava Benková
  5. Skúsenosti z pobytu v NIST (USA) – Exkluzívna štatistika pri vyhodnocovaní medzilaboratórnych porovnávaní/ Ing. Mgr. Adriana Horníková, PhD.
  6. Vyhodnotenie kalibrácie etalónového odporového snímača teploty/ Prof. Ing. Rudolf Palenčár, CSc.
  7. Požiadavky na spôsobilosť podnikového metrológa/ Ing. Václav Mitošinka

Dokumenty na stiahnutie:

Správa z XXXIV. Fóra metrológov

Kategórie