XXXIX. Fórum metrológov

XXXIX. Fórum metrológov sa konalo v dňoch 25. a 26. októbra 2010 v Hoteli Hubert v Gerlachove. Fórum bolo zamerané na aktuálne úlohy v oblasti metrológie, problematiku metrológie tlaku a bezkontaktného merania teploty, problematiku metrologickej terminológie, neistoty merania pri overovaní meradiel, kvalitu v porovnávacích meraniach a diskusiu o ďalšom smerovaní metrologickej spolkovej činnosti.

Prednášky a prednášajúci:

  1. Úlohy metrológie z pohľadu ÚNMS SR/ Ing. Jaromír Markovič
  2. Zohľadňovanie neistôt merania pri overovaní meradiel/ Ing. Ivan Mikulecký, CSc.
  3. Ako ďalej v slovenskej metrologickej terminológii/ Ing. Igor Brezina
  4. Medzinárodná akceptácia etalónov/ Ing. Ivan Mikulecký, CSc.
  5. Metrológia tlaku a nové oblasti/ Ing. Peter Farár
  6. Aplikácia kvality v porovnávacích meraniach/ Ing. Adriana Horníková, PhD.
  7. Vplyv emisivity v procese bezkontaktného merania teploty/ RNDr. Ing. Ján Bartl, CSc.
  8. Vyhláška č. 508/2009 a spôsobilosť v elektrotechnike -Odborná kvalifikácia, bezpečnosť výrobkov, technické normy a ich uplatnenie v metrologických laboratóriách/ Juraj Mitošinka

 Dokumenty na stiahnutie:

Správa z XXXIX. Fóra metrológov

Kategórie