XXXV. Fórum metrológov

XXXV. Fórum metrológov sa konalo v dňoch 21. – 22. 04. 2008 v GRAND HOTEL PERMON v Podbanskom.

Prednášky a prednášajúci:

  1. Neistota merania a rozhodovacie procesy v metrológii/ Ing. Ivan Mikulecký CSc., Prof. Ing. Rudolf Palenčár, CSc.
  2. Informácia o vydaní nového medzinárodného metrologického slovníka ISO/IEC Guide 99/2007/ Ing. Ivan Mikulecký, CSc., Ing. Peter Obdržálek,
  3. Zdravotnícke pomôcky s meracou funkciou/ Ing. Radovan Wiecek, Ing. Miloš Ujlaky
  4. Informácia o výsledkoch Generálnej konferencie Metrickej konvencie/ Ing. Stanislav Ďuriš, PhD.
  5. Aktuálne úlohy rezortu ÚNMS SR v roku 2008/ Mgr. Martin Senčák
  6. Očakávaný vývoj v SNAS/ Ing. Jozef Obernauer
  7. Novela Smernice  spotrebiteľsky balených výrobkov/ Ing. Peter Obdržálek
  8. Metrologické zabezpečenie pri preprave a skladovaní hlboko zmrazených potravín/ Prof. Ing. Rudolf Palenčár, CSc., Ing. Václav Mitošinka

 Dokumenty na stiahnutie:

Správa z XXXV. Fóra metrológov

Kategórie