XXXVI. Fórum metrológov

XXXVI. Fórum metrológov sa konalo v dňoch 01. – 02. 12. 2008 v GRAND HOTEL PERMON v Podbanskom.

Prednášky a prednášajúci:

  1. Aktuálne úlohy v oblasti metrológie na rok 2009/ Doc. Ing. M. Halaj, CSc.
  2. Revízia terminologickej normy STN 010 115, TK 110 Metrológia/ Ing. Lýdia Juhásová
  3. Novelizácia Zákona o metrológii/ Ing. Jozef Orlovský
  4. Novinky v uplatňovaní výpočtovej techniky v praktickej metrológii/ Ing. M. Palán
  5. Cestné laserové rýchlomery/ Ing. Peter Benkó, PhD.
  6. Zaujímavé  merania v netradičných oblastiach/ RNDr. Ing. Ján Bartl
  7. K niektorým otázkam systému slovenskej metrológie/ Ing. Igor Brezina

 Dokumenty na stiahnutie:

Správa z XXXVI. Fóra metrológov

Kategórie