XXXVII. Fórum metrológov

XXXVII. Fórum metrológov sa konalo v dňoch 12. – 13. 10. 2009 v GRAND HOTEL PERMON v Podbanskom.

Prednášky a prednášajúci:

  1. Novela zákona č. 264/1999 Z. z. o posudzovaní zhody/ Ing. Ivan Chren
  2. Novela zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii/ Ing. Jozef Orlovský
  3. Legislatívne opatrenia v čase krízy v prostredí MSP/ Ing. Vladimír Sirotka, CSc.
  4. Zákon o službách v podmienkach českej metrológie/ Ing Pavel Ducháček
  5. Vplyv teploty na merací proces/ RNDr. Ing. Ján Bartl, CSc.
  6. Aplikácia meradiel v systéme metrológie elektrických veličín/ Ing. Hubinský
  7. Meradlá tlaku a ich vplyv na metrológiu tlaku/ Ing. Jakubčík
  8. Poznámky k revízii STN 01 0115 – Terminológia v metrológii/ Ing. Igor Brezina

 Dokumenty na stiahnutie:

Správa z XXXVII. Fóra metrológov

Kategórie