XXXX. Fórum metrológov

XXXX. Fórum metrológov sa konalo v dňoch 2. a 3. mája 2011 v Hoteli Hubert v Gerlachove. Fórum bo zamerané na aktuálne informácie o dianí v oblasti slovenskej metrológie, normy a normatívne dokumenty používané pri posudzovaní zhody meradiel, požiadavky na príručku kvality autorizovaných osôb, informácie o národných etalónoch a o nanometrológii a diskusiu na aktuálne témy za účasti prednášateľov.

Prednášky a prednášajúci:

  1. Nákladovosť a využiteľnosť národných etalónov/ RNDr. Jozef Kadlečík
  2. Harmonizované EN a normatívne dokumenty OIML používané pri posudzovaní zhody meradiel a ich následnom overovaní/ Ing. Ivan Mikulecký
  3. Novela nariadenia vlády SR č. 294/2005 Z. z. o meradlách/ Ing. Peter Obdržálek
  4. Nové metodické usmernenie ÚNMS SR pre rozvoj skúšobníctva, technickej normalizácie a metrológie/ Ing. Jozef Tomko
  5. Požiadavky na príručku kvality autorizovanej osoby z pohľadu SNAS a ÚNMS SR/ Ing. Renáta Knorová
  6. Nanotechnológie a nanometrológia/ RNDr. Jozef Kadlečík
  7. K novej definícii ampéra/ Ing. Peter Vrabček, CSc.

 Dokumenty na stiahnutie:

Správa z XXXX. Fóra metrológov

Kategórie