XXXXI. Fórum metrológov

XXXXI. Fórum metrológov sa konalo dňoch 21.–22.11. 2011 v Hoteli HUBERT v Gerlachove.

Prednášky a prednášajúci:

  1. Informácia o 24. Generálnej konferencii pre váhy a miery a 46. zasadnutí Medzinárodného výboru pre legálnu metrológiu (CIML)/ RNDr. Jozef Kadlecík, doc. Ing. Martin Halaj, PhD.
  2. Vyhláška 162/2011 a Smernica Rady EÚ 17/2011 – zrušenie smerníc starého prístupu týkajúcich sa metrológie / Ing. Peter Obdržálek
  3. Metrologické zabezpecenie statického objemu/ Ing. Miroslava Benková
  4. Nanometrológia/ Prof. Numan M. Durakbasa
  5. Meracie siete firmy Keyence/ Mr. Yoshihiro Morimoto
  6. Použitie softvéru ako prostriedku na kalibrácie/ Ing. Hubinský
  7. RTG – tomografia/ RNDr. Ing. Ján Bartl, CSc.

Dokumenty na stiahnutie:

Správa z XXXXI. Fóra metrológov

Kategórie