Pozvánka na XXXXVI. Fórum metrológov

Vážené dámy a páni,

každý rok pri príležitosti Svetového dňa metrológie organizuje Slovenská metrologická spoločnosť pod gesciou Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky Fórum metrológov. Hlavným poslaním Fóra je pripomenúť si význam merania a metrológie a riešiť aktuálne problémy z vybraného odvetvia priemyslu SR. Tento rok sa v dňoch 31.mája – 01.júna.2016 v priestoroch Kongres & Wellness Hotela Partizán na Táloch uskutoční už 46. Fórum metrológov, na ktoré si Vás dovoľujem srdečne pozvať.

Automobilový priemysel je jedným z kľúčových odvetví slovenskej ekonomiky. Z tohto dôvodu sme ako ústrednú tému tohtoročného Fóra zvolili problematiku Systému manažérstva merania v podmienkach automobilového priemyslu. Dôležitosť tejto témy podčiarkuje aj fakt, že tohtoročné fórum je organizované v spolupráci so Zväzom automobilového priemyslu.

Automobilový priemysel je veľmi úzko prepojený s ďalšími odvetviami hospodárstva. Zvýšenie produkcie automobilov prináša nielen ekonomický rast a rast zamestnanosti, ale aj nové trendy, stratégie a požiadavky, ktoré sa týkajú merania a metrológie. Preto je pre nás veľkým potešením, že záujem o aktívnu účasť na Fóre potvrdil aj riaditeľ Bureau of Legal Metrology OIML Stephen Patoray.

Cieľom konferencie je reflektovať tieto zmeny a položiť základy pre efektívnu výmenu informácií a skúseností zo všetkých oblastí týkajúcich sa merania a metrológie medzi výrobcami automobilov, ich dodávateľmi a subjektmi Národného metrologického systému.

Pozvánku si otvoríte po kliknutí na tento odkaz!

 

Ing. Tomáš Švantner

predseda Slovenskej metrologickej spoločnosti

Kategórie