Zborník z odborného semirnára autorizovaných a registrovaných osôb

Dňa 23.10.2014 sa v priestoroch Slovenskej legálnej metrológie konal odborný seminár  s názvom „Výkon metrologickej kontroly v zmysle zákona o metrológii (Zásady postupu udelenia autorizácie a registrácie a plnenie povinností autorizovanej a registrovanej osoby)“. Odborný seminár organizovala Slovenská metrologická spoločnosť v zmysle Plánu úloh Rozvoja skúšobníctva, technickej normalizácie a metrológie na rok 2014 vyhlásených Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky. Na seminári sa zúčastnilo 45 zamestnancov z 35 autorizovaných osôb. V rámci seminára boli prezentované prednášky, ktoré nájdete v zborníku.

 

Zborník stiahni kliknutím tu.

 

Kategórie