: Zjazd SMS

 • 9. Zjazd Slovenskej metrologickej spoločnosti

  Vážení členovia, dovoľujem si Vás pozvať na 9. Zjazd Slovenskej metrologickej spoločnosti, ktorý sa bude konať dňa 30.03.2023 v Banskej Bystrici (Hviezdoslavova 31). Bližšie informácie na nachádzajú v pozvánke, ktorú si môžete stiahnuť kliknutím tu.

 • 7. Zjazd

  Dňa 21.11.2011 sa konal v Hoteli Hubert Gerlachov 7. Zjazd Slovenskej metrologickej spoločnosti s týmto programom:  Otvorenie a uvítanie hostí, Voľba pracovného predsedníctva a orgánov 7. zjazdu SMS, Správa o činnosti SMS medzi 6. a 7. zjazdom SMS, Správa o hospodárení SMS, Voľby do orgánov SMS (Pracovné predsedníctvo zjazdu), Diskusia Vyhlásenie výsledkov volieb (Volebná komisia), […]

 • 6. Zjazd

  Dňa 8.10.2007 sa konal v hoteli Permon, Podbanské 6. zjazd Slovenskej metrologickej spoločnosti s týmto programom: Otvorenie zjazdu, Voľba pracovného predsedníctva a orgánov 6. zjazdu SMS, Správa o činnosti SMS medzi 5. a 6. zjazdom SMS, Správa o hospodárení SMS, Voľby do orgánov SMS (Pracovné predsedníctvo zjazdu), Vyhlásenie výsledkov volieb (Volebná komisia), Voľba predsedu, prvého […]

 • 5. Zjazd

  Dňa 24.11.2003 sa konal v hoteli Permon, Podbanské 5. Zjazd Slovenskej metrologickej spoločnosti s týmto programom: Zahájenie zjazdu, Príhovory hostí 5. zjazdu SMS, Voľba pracovného predsedníctva a orgánov 5. zjazdu SMS, Správa o činnosti SMS medzi 4. a 5. zjazdom SMS, Správa revíznej komisie SMS, Návrh nového znenia stanov SMS, diskusia k pripomienkam, schválenie inovovaných […]

 • 4. Zjazd

  Dňa 01.12.1999 sa konal v Podbanskom 4.Zjazd Slovenskej metrologickej spoločnosti s týmto programom:

 • 3. Zjazd

  Dňa 23.10.1996 sa konal v Piešťanoch 3.Zjazd Slovenskej metrologickej spoločnosti s týmto programom:  

 • 2. Zjazd

  Dňa 20.10.1993 sa konal v Piešťanoch 2. Zjazd Slovenskej metrologickej spoločnosti s týmto programom:

 • 1. Zjazd

  Dňa 16.10.1990 sa konal v Žiline 1. Zjazd a zakladajúci zjazd  Slovenskej metrologickej spoločnosti s týmto programom:  

 • Číslo 2/2005

  Metrologické listy č.2/2005   Zoznam článkov  Názov: Od metrickej sústavy k SI – idei a realita Autor: Prof. Ing. Jozef Skákala, CSc. Rozsah: 9 strán   Názov: Nové trendy organizácie metrologického výskumu v EU Autor: Ing. Ivan Mikulecký, CSc. Rozsah: 3 strany   Názov: Vzdelávanie metrológov na vysokých školách Autor: Prof. Ing. Rudolf Palenčár, CSc. […]