IMEKO

International Measurement Confederation

International Measurement Confederation – IMEKO

IMEKO je nevládna federácia 36 členských organizácii zameraných na technológie merania a metrológie. Jej hlavným cieľom je podpora výmeny vedeckých a technických informácií zo všetkých oblastí merania a prístrojovej techniky ako aj zlepšenie medzinárodnej spolupráce medzi pracovníkmi výskumu a praxe.

IMEKO bolo založené v roku 1958 a má konzultatívny štatút s medzinárodnými organizáciami UNESCO, UNIDO a je jednou z piatich sesterských organizácii v rámci FIACC.

Sídlo sekretariátu IMEKO je od založenia v Budapešti.

V rámci organizácie IMEKO pracuje 24 Technických komitétov (TC-Technical committee) zameraných na jednotlivé odborné otázky z okruhu merania. Každý technický komitét organizuje odborné sympózia a workshopy na vybranú tému z okruhu svojej pôsobnosti.

Detailné informácie o samotnej konfederácii a jej aktivitách nájdete na webovej stránke http://www.imeko.org.

Zástupca Slovenskej metrologickej spoločnosti v IMEKO

Doc. Ing. Milan Tyšler, CSc.
Ústav merania Slovenskej akadémie vied
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava 4
Tel.: +421 2 591045 50
E-mail: imeko@metrolog.sk

 

Prehľad technických komitétov IMEKO……………………………..DOC
Prehľad zástupov SMS v technických komitétoch IMEKO………..DOC