: Semináre

 • Jesenná ponuka vzdelávacích aktivít

  Vážení členovia, sympatizanti a odborná verejnosť, v mene Výboru SMS si Vám dovoľujeme predstaviť “ Jesennú ponuku vzdelávacích aktivít“. Ide o výnimočnú ponuku odborných aktivít, ktorá bola pripravená v spolupráci s Českou metrologickou spoločnosťou, akreditovanou Českým institutem pro akreditaci ako certifikačný orgán pre certifikáciu spôsobilosti zamestnancov na metrologické a skúšobnícke činnosti. Odborný seminár „Meranie a […]

 • Nový legislatívny rámec EÚ o sprístupňovaní meradiel na trh

  Odborný seminár Téma: NOVÝ LEGISLATÍVNY RÁMEC EÚ O SPRÍSTUPŇOVANÍ MERADIEL A VÁH S NEAUTOMATICKOU ČINNOSŤOU NA TRHU Termín konania: 26.04.2016 Miesto konania: Banská Bystrica   Obsah: Názov prednášky: Implementácia nového legislatívneho rámca EU do právneho poriadku SR Prednášajúci: Ing. Zbyněk Schreier, CSc., Úrad pre normalizáciu metrológiu a skúšobníctvo SR stiahnuť   Názov prednášky: Aplikácia nového […]

 • Výkon metrologickej kontroly v zmysle zákona o metrológii

  Dňa 23.10.2014 sa v priestoroch Slovenskej legálnej metrológie konal odborný seminár  s názvom „Výkon metrologickej kontroly v zmysle zákona o metrológii (Zásady postupu udelenia autorizácie a registrácie a plnenie povinností autorizovanej a registrovanej osoby)“. Odborný seminár organizovala Slovenská metrologická spoločnosť v zmysle Plánu úloh Rozvoja skúšobníctva, technickej normalizácie a metrológie na rok 2014 vyhlásených Úradom pre normalizáciu, metrológiu […]

 • Seminár pre autorizované osoby

  Seminár pre autorizované osoby sa konal dňa 25.10.2010 v Hoteli Hubert v Gerlachove. Seminár bol organizovaný v rámci úlohy Programu rozvoja metrológie na rok 2010 vyhláseného ÚNMS SR. Program seminára pre autorizované osoby je zameraný najmä na: aktuálne informácie o dianí v oblasti metrologickej legislatívy, hodnotenie činnosti autorizovaných osôb z pohľadu ÚNMS SR, poznatky z […]