Orgány SMS

Organizačná štruktúra

 Výbor SMS

Predseda
Ing. Tomáš Švantner / predseda@metrolog.sk
Podpredseda
Ing. Andrej Jursa/ jursa@metrolog.sk
Členovia
Ing. Katarína Surmíková Tatranská/ tatranska@metrolog.sk  
Ing. Miloš Ujlaky/ ujlaky@metrolog.sk
Mgr. Paulína Gaborčíková/ gabrocikova@metrolog.sk

V prípade záujmu o komunikáciu s ľubovoľným členom Výboru SMS môžete svoje otázky, pripomienky, ale i sťažnosti zasielať na adresu info@metrolog.sk

 Revízor

RNDr. Ing. Ján Bartl, CSc.

V prípade záujmu o komunikáciu s ľubovoľným členom Revíznej komisie SMS môžete svoje otázky, pripomienky, ale i sťažnosti zasielať na adresu info@metrolog.sk

 Bývalí predsedovia výboru SMS

r.2012 – r. 2016 – Ing. Tomáš Švantner
r. 2003 – r. 2011 – Ing. Jozef Orlovský
r. 2002 – r.2003 – RNDr. Ing. Ján Bartl, CSc.
r. 1999 – r. 2002 – Ing. Peter Farár
r. 1990 – r. 1999 – Ing. Marián Weidlich, CSc.