Seminár pre autorizované osoby

Seminár pre autorizované osoby sa konal dňa 25.10.2010 v Hoteli Hubert v Gerlachove. Seminár bol organizovaný v rámci úlohy Programu rozvoja metrológie na rok 2010 vyhláseného ÚNMS SR.

Program seminára pre autorizované osoby je zameraný najmä na:

  • aktuálne informácie o dianí v oblasti metrologickej legislatívy,
  • hodnotenie činnosti autorizovaných osôb z pohľadu ÚNMS SR,
  • poznatky z kontrolnej činnosti SMI u autorizovaných osôb.

Prednášky a prednášajúci:

  1. K novele zákona o metrológii/ Ing. Peter Obdržálek
  2. Autorizácia v metrológii z pohľadu ÚNMS SR/ Ing. Jozef Tomko
  3. Postup a poznatky pri posudzovaní žiadateľov o autorizáciu/ Ing. Renáta Knorová
  4. Poznatky z kontrolnej činnosti SMI u autorizovaných osôb/ Ing. Alfonz Cocher

 

 

Kategórie