XXVII. Fórum metrológov

XXVII. Fórum metrológov sa konalo v dňoch 31.05-1. 6. 2004 v hoteli Permon na Podbanskom.  Fórum bolo venované problematike manažérstva v metrológii po roku 2004 a implementácii smernice EU o meradlách v SR.

Prednášky a prednášajúci:

  1. História metrológie v SR/ RNDr. Dušan Podhorský, DrSc., Ing. Ivan Mikulecký, CSc.
  2. Implementácia MID na Slovensku – PSO PPA03/SK/9/2 holandský projekt/ Ing. Stanislav Musil, CSc.
  3. The Measuring Instruments Directive (MID). (Smernica o meradlách)/ Willem F. Kool, Nederlandse Vereniging van CE-consultants
  4. Čo nového v metrológii prietoku tekutín/ Ing. Miroslava Benková
  5. Informácia o certifikácii osôb v oblasti metrológie/ RNDr. Anna Nemečková
  6. Practical Implementation of European New Approach Directives (Nový prístup – prakticá implementácia)/ Willem F. Kool, Nederlandse Vereniging van CE-consultants
  7.  Čo prinesie vstup do EU/ Ing. Ivan Mikulecký, CSc.
  8. Určené meradlo v podnikovej praxi/ Ing. František Drozda
  9. Logistika v metrologickom outsourcingu/ Doc. Ing. Jaroslav Král, CSc.
  10. Hodnotenie kvality metrologických služieb/ Ing. Martin Miklánek, CSc.

Dokumenty na stihnutie:

Správa z XXVII. Fórum metrológov

 

 

 

 

 

 

Kategórie