XXXII. Fórum metrológov

XXXII. Fórum metrológov sa konalo v dňoch 02. – 03. 10. 2006 v GRAND HOTEL PERMON v Podbanskom.

 Prednášky a prednášajúci:

  1.  Aktuálne zmeny v metrologickej legislatíve/ Ing. Peter Obdržálek,ÚNMS SR
  2. Úlohy notifikovaných osôb v smernici MID/ RNDr. Anna Nemečková, Ing. Miroslava Benková, Ing. Stanislav Musil, CSc.
  3. Informácia o tezaure smernice MID a nariadenia vlády o meradlách k terminologickému CD pre účastníkov Fóra/ Ing. Erika Kraslanová, ÚNMS SR
  4. Ďalší vývoj systémov manažérstva kvality/ prof. Ing. Matej Bílý, DrSc. , doc. Ing. Jarmila Šalgovičová, CSc.
  5. Systémy manažérstva merania/ Ing. Václav Mitošinka
  6. Problematika metrologického zabezpečenia meradiel elektrických veličín a ich používanie v praxi/ Ing. Brúsil
  7. Plánovanie a vyhodnocovanie medzilaboratórnych porovnávacích meraní/ Ing. Ivan Chren
  8. QDE alebo En ?/ Ing. Ivan Mikulecký, CSc.
  9. Skúsenosti z použitia QDE pri vyhodnotení porovnávacích meraní/ RNDr. Peter Nemeček, CSc. Organizovanie porovnávacích meraní/ Ing. Karol Richter, CSc.

 

Dokumenty na stiahnutie:

Správa z XXXII. Fóra metrológov

 

Kategórie