torsial sulimen

Author Archives

 • Výkon metrologickej kontroly v zmysle zákona o metrológii

  Dňa 23.10.2014 sa v priestoroch Slovenskej legálnej metrológie konal odborný seminár  s názvom „Výkon metrologickej kontroly v zmysle zákona o metrológii (Zásady postupu udelenia autorizácie a registrácie a plnenie povinností autorizovanej a registrovanej osoby)“. Odborný seminár organizovala Slovenská metrologická spoločnosť v zmysle Plánu úloh Rozvoja skúšobníctva, technickej normalizácie a metrológie na rok 2014 vyhlásených Úradom pre normalizáciu, metrológiu […]

 • Odborný seminár pre autorizované osoby

  Slovenská metrologická spoločnosť, v zmysle Plánu úloh Rozvoja skúšobníctva, technickej normalizácie a metrológie na roku 2014 vyhlásených Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, organizuje odborný seminár pre podnikateľov alebo iné právnické osoby autorizované a registrované v zmysle zákona č.142/2000 Z. z. o metrológii s názvom „Výkon metrologickej kontroly v zmysle zákona o metrológii […]

 • 44. Fórum metrológov

  Program 20.05.2014 Názov sekcie „Metrologická kontrola – metodiky, analýzy, pracovné postupy, nadväznosť, metrologický dozor“ Názov prednášky/ prednášajúci 1. Zásady postupu pri udeľovaní autorizácie s akcentom na preverovanie a kontrolu u žiadateľa o autorizáciu/ Ing. Zbyněk SCHREIER, CSc., Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR Stiahnuť prednášku!   2. Výkon metrologického dozoru v činnosti autorizovaných a […]

 • Číslo 1/2011

  Metrologické listy č.1/2011   Zoznam článkov: Názov: Národné etalóny a referenčné materiály Autor: RNDr. Jozef Kadlečík Rozsah: 17 strán   Názov: Harmonizované EN a normatívne dokumenty OIML používané posudzovaní zhody meradiel a ich následnom overovaní Autor: Ing. Ivan Mikulecký, CSc. Rozsah: 5 strán   Názov: Novela nariadenia vlády SR č. 294/2005 Z. z. o meradlách […]

 • XXXXI. Fórum metrológov

  XXXXI. Fórum metrológov sa konalo dňoch 21.–22.11. 2011 v Hoteli HUBERT v Gerlachove. Prednášky a prednášajúci: Informácia o 24. Generálnej konferencii pre váhy a miery a 46. zasadnutí Medzinárodného výboru pre legálnu metrológiu (CIML)/ RNDr. Jozef Kadlecík, doc. Ing. Martin Halaj, PhD. Vyhláška 162/2011 a Smernica Rady EÚ 17/2011 – zrušenie smerníc starého prístupu týkajúcich sa metrológie / […]

 • XXXX. Fórum metrológov

  XXXX. Fórum metrológov sa konalo v dňoch 2. a 3. mája 2011 v Hoteli Hubert v Gerlachove. Fórum bo zamerané na aktuálne informácie o dianí v oblasti slovenskej metrológie, normy a normatívne dokumenty používané pri posudzovaní zhody meradiel, požiadavky na príručku kvality autorizovaných osôb, informácie o národných etalónoch a o nanometrológii a diskusiu na aktuálne témy za […]

 • XXXIX. Fórum metrológov

  XXXIX. Fórum metrológov sa konalo v dňoch 25. a 26. októbra 2010 v Hoteli Hubert v Gerlachove. Fórum bolo zamerané na aktuálne úlohy v oblasti metrológie, problematiku metrológie tlaku a bezkontaktného merania teploty, problematiku metrologickej terminológie, neistoty merania pri overovaní meradiel, kvalitu v porovnávacích meraniach a diskusiu o ďalšom smerovaní metrologickej spolkovej činnosti. Prednášky a prednášajúci: Úlohy […]

 • XXXVII. Fórum metrológov

  XXXVII. Fórum metrológov sa konalo v dňoch 12. – 13. 10. 2009 v GRAND HOTEL PERMON v Podbanskom. Prednášky a prednášajúci: Novela zákona č. 264/1999 Z. z. o posudzovaní zhody/ Ing. Ivan Chren Novela zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii/ Ing. Jozef Orlovský Legislatívne opatrenia v čase krízy v prostredí MSP/ Ing. Vladimír Sirotka, CSc. Zákon o službách […]

 • XXXVI. Fórum metrológov

  XXXVI. Fórum metrológov sa konalo v dňoch 01. – 02. 12. 2008 v GRAND HOTEL PERMON v Podbanskom. Prednášky a prednášajúci: Aktuálne úlohy v oblasti metrológie na rok 2009/ Doc. Ing. M. Halaj, CSc. Revízia terminologickej normy STN 010 115, TK 110 Metrológia/ Ing. Lýdia Juhásová Novelizácia Zákona o metrológii/ Ing. Jozef Orlovský Novinky v uplatňovaní výpočtovej techniky v […]