Číslo 1/2011

Metrologické listy č.1/2011

 

Zoznam článkov:

Názov: Národné etalóny a referenčné materiály

Autor: RNDr. Jozef Kadlečík

Rozsah: 17 strán

 

Názov: Harmonizované EN a normatívne dokumenty OIML používané posudzovaní zhody meradiel a ich následnom overovaní

Autor: Ing. Ivan Mikulecký, CSc.

Rozsah: 5 strán

 

Názov: Novela nariadenia vlády SR č. 294/2005 Z. z. o meradlách

Autor: Ing. Peter Obdržálek

Rozsah: 8 strán

 

Názov: Nové metodické usmernenie ÚNMS SR pre rozvoj skúšobníctva, technickej normalizácie a metrológie

Autor: Ing. Jozef Tomko

Rozsah: 5 strán

 

Názov: Požiadavky na príručku kvality autorizovanej osoby z pohľadu SNAS a ÚNMS SR

Autor: Ing. Renáta Knorová

Rozsah: 3 strany

 

Názov: Nanotechnológie a nanometrológia

Autor: RNDr. Jozef Kadlečík

Rozsah: 9 strán

 

Názov: K novej definícii ampéra

Autor: Ing. Peter Vrabček, CSc.

Rozsah: 4 strany

 

Názov: Základné postupy pri validácii počítačového softvéru pre meracie systémy

Autor: Ing. Jaromír Palán – Palstat, Vrchlabí

Rozsah 8 strán

 

Názov: Zavedenie metrického systému na území Slovenska

Autor: Ing. Ivan Mikulecký, CSc. – SMU

Rozsah: 4 strany

 

Názov: Merania tvarov a metrológia súradníc v aplikácii do biomedicíny

Autori: Mgr. Ing. Adriana Horníková, PhD., Prof Dr. Numan M. Durakbasa, Prof Peter H. Osanna

Rozsah: 6 strán

 

 

 

Kategórie