Číslo 1/2009

Obsah:

Názov: Novela zákona o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody

Autor: Ing.Ivan Chren

Rozsah: 12 strán

 

Názov: Návrh novely zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii

Autor: Ing. Jozef Orlovský

Rozsah: 8 strán

 

Názov: Legislatívne opatrenia v čase krízy v prostredí MSP

Autor: Ing. Vladimír Sirotka, CSc.

Rozsah: 7 strán

 

Názov: Vplyv teploty na merací proces

Autor: RNDr. Ing. Ján Bartl, CSc., RNDr. Miroslav Hain

Rozsah: 8 strán

 

Názov: K revízii STN 01 0115 „Terminológia v metrológii“

Autor: Ing. Igor Brezina

Rozsah: 12 strán

 

Názov: Kongres IMEKO

Autor: Mgr.,Ing. Adriana Horníková, PhD.

Rozsah: 4 strany

 

Názov: Použitie meracích zariadení prepojených s počítačom na metrologické účely

Autor: Marián Hubinský

Rozsah: 5 strán

 

Ak máte záujem o niektorý z uvedených článkov, zasielajte Vaše dopyty na info@metrolog.sk. Do svojho dopytu uveďte, či máte záujem o zaslanie článku v elektronickej podobe (t. j. naskenovaný dokument) alebo tlačenej podobe. Za uvedené práce si bude SMS účtovať nasledovné poplatky:   

Poplatok za naskenovanie strany formatuA4/ 020 €

Poplatok za kopírovanie strany formátu A4/ 0,30 € + poštovné a balné.

Články Vám budú zaslané na uvedenú poštovú adresu alebo do Vami zadanej emailovej schránky až po uhradení faktúry. 

 

 

 

 

 

Kategórie