Fórum českých a slovenských metrológov

Vážení členovia, vážená odborná verejnosť, vážení sympatizanti,

dovoľujem si Vás pozvať na druhé Fórum českých a slovenských metrológov, ktoré sa bude konať dňa 20.11.2019 v Prahe. Pozvánku na toto výnimočné podujatie si môžete stiahnuť po kliknutí na nasledovný odkaz.

https://spolky.csvts.cz/cms/sites/default/files/ko_557-19_forum_ceskych_a_slovenskych_metrologu_2019_nl_v6.pdf
Kategórie