Odborný seminár na tému „Výkon metrologickej kontroly a meraní v odbore merania Objem a Dĺžka“

Vážení členovia, sympatizanti a odborná verejnosť,

dovoľujeme si Vás pozvať na odborný seminár s názvom „“Výkon metrologickej kontroly a meraní v odbore merania Objem a Dĺžka“, ktorý sa uskutoční dňa 26.11.2014 v Bratislave v zasadacej miestnosti pracoviska Slovenskej legálnej metrológie (na Geologickej ulici).

Bližšie informácie o seminári získate v pozvánke, ktorú si môžete stiahnuť po kliknutí na tento odkaz.

 

Kategórie