: Fórum metrológov

 • XXXIII. Fórum metrológov

  XXXIII. Fórum metrológov sa konalo v dňoch 23. – 24. 04. 2007 v GRAND HOTEL PERMON v Podbanskom. Fórum bolo zamerané na témy uplatňovania snímačov v praxi a uvádzania meradiel na trh. Prednášky a prednášajúci: Snímače a prevodníky tlaku na meranie technologických procesov/ Ing. Peter Farár Neinvazívne metódy merania krvného tlaku pacienta/ Ing. Peter Farár, […]

 • XXXII. Fórum metrológov

  XXXII. Fórum metrológov sa konalo v dňoch 02. – 03. 10. 2006 v GRAND HOTEL PERMON v Podbanskom.  Prednášky a prednášajúci:  Aktuálne zmeny v metrologickej legislatíve/ Ing. Peter Obdržálek,ÚNMS SR Úlohy notifikovaných osôb v smernici MID/ RNDr. Anna Nemečková, Ing. Miroslava Benková, Ing. Stanislav Musil, CSc. Informácia o tezaure smernice MID a nariadenia vlády o […]

 • XXXI. Fórum metrológov

  XXXI. Fórum metrológov sa konalo v dňoch 15.05 – 16. mája 2006 v Poprade v hoteli SATEL. Prednášky a prednášajúci:  Nové úlohy SMU v rámci globalizácie európskej metrológie./ prof. Ing. Matej Bílý, DrSc., Ing. Stanislav Ďuriš, PhD., Ing. Stanislav Musil, PhD, Systém manažérstva merania – norma ISO 10012/ Prof. Ing. Rudolf Palenčár, CSc. Aktuálne problémy […]

 • XXX. Fórum metrológov

  XXX. Fórum metrológov sa konalo v dňoch 5.12 – 6.12.2005 v Poprade v hoteli SATEL. Fórum bolo zamerané na postavenie autorizovaných osôb a problematiku porovnávacích meraní. Prednášky a prednášajúci: Od metrickej sústavy k SI – idey a realita/ Prof. Ing. Jozef Skákala, CSc. Nové trendy organizácie metrologického výskumu v EU /Ing. Ivan Mikulecký, CSc. Vzdelávanie […]

 • XXIX. Fórum metrológov

  XXIX. Fórum metrológov sa konalo v dňoch 26.05 – 27.05. 2005 v Poprade v hoteli SATEL. Fórum bolo zamerané na novelizáciu vyhlášky ÚNMS SR č. 210/2000 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole, na postavenie autorizovaných osôb a problematiku porovnávacích meraní. Prednášky a prednášajúci: Informácia o novelizácii EN ISO/IEC 17025/ Ing. Karol Richter, CSc. Informácia […]

 • XXVIII. Fórum metrológov

  XXVIII. Fórum metrológov sa konalo v 6. 12 – 7. 12. 2004 v Poprade v hoteli SATEL. Fórum bolo zamerané na novelizáciu vyhlášky ÚNMS SR č. 210/2000 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole, anketu o potrebách metrológie v priemysle, na postavenie autorizovaných osôb a problematika porovnávacích meraní. Prednášky a prednášajúci: Novelizácia zákona o metrológii […]

 • XXVII. Fórum metrológov

  XXVII. Fórum metrológov sa konalo v dňoch 31.05-1. 6. 2004 v hoteli Permon na Podbanskom.  Fórum bolo venované problematike manažérstva v metrológii po roku 2004 a implementácii smernice EU o meradlách v SR. Prednášky a prednášajúci: História metrológie v SR/ RNDr. Dušan Podhorský, DrSc., Ing. Ivan Mikulecký, CSc. Implementácia MID na Slovensku – PSO PPA03/SK/9/2 […]