: Realizované aktivity

 • XXXXI. Fórum metrológov

  XXXXI. Fórum metrológov sa konalo dňoch 21.–22.11. 2011 v Hoteli HUBERT v Gerlachove. Prednášky a prednášajúci: Informácia o 24. Generálnej konferencii pre váhy a miery a 46. zasadnutí Medzinárodného výboru pre legálnu metrológiu (CIML)/ RNDr. Jozef Kadlecík, doc. Ing. Martin Halaj, PhD. Vyhláška 162/2011 a Smernica Rady EÚ 17/2011 – zrušenie smerníc starého prístupu týkajúcich sa metrológie / […]

 • XXXX. Fórum metrológov

  XXXX. Fórum metrológov sa konalo v dňoch 2. a 3. mája 2011 v Hoteli Hubert v Gerlachove. Fórum bo zamerané na aktuálne informácie o dianí v oblasti slovenskej metrológie, normy a normatívne dokumenty používané pri posudzovaní zhody meradiel, požiadavky na príručku kvality autorizovaných osôb, informácie o národných etalónoch a o nanometrológii a diskusiu na aktuálne témy za […]

 • XXXIX. Fórum metrológov

  XXXIX. Fórum metrológov sa konalo v dňoch 25. a 26. októbra 2010 v Hoteli Hubert v Gerlachove. Fórum bolo zamerané na aktuálne úlohy v oblasti metrológie, problematiku metrológie tlaku a bezkontaktného merania teploty, problematiku metrologickej terminológie, neistoty merania pri overovaní meradiel, kvalitu v porovnávacích meraniach a diskusiu o ďalšom smerovaní metrologickej spolkovej činnosti. Prednášky a prednášajúci: Úlohy […]

 • XXXVII. Fórum metrológov

  XXXVII. Fórum metrológov sa konalo v dňoch 12. – 13. 10. 2009 v GRAND HOTEL PERMON v Podbanskom. Prednášky a prednášajúci: Novela zákona č. 264/1999 Z. z. o posudzovaní zhody/ Ing. Ivan Chren Novela zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii/ Ing. Jozef Orlovský Legislatívne opatrenia v čase krízy v prostredí MSP/ Ing. Vladimír Sirotka, CSc. Zákon o službách […]

 • XXXVI. Fórum metrológov

  XXXVI. Fórum metrológov sa konalo v dňoch 01. – 02. 12. 2008 v GRAND HOTEL PERMON v Podbanskom. Prednášky a prednášajúci: Aktuálne úlohy v oblasti metrológie na rok 2009/ Doc. Ing. M. Halaj, CSc. Revízia terminologickej normy STN 010 115, TK 110 Metrológia/ Ing. Lýdia Juhásová Novelizácia Zákona o metrológii/ Ing. Jozef Orlovský Novinky v uplatňovaní výpočtovej techniky v […]

 • XXXV. Fórum metrológov

  XXXV. Fórum metrológov sa konalo v dňoch 21. – 22. 04. 2008 v GRAND HOTEL PERMON v Podbanskom. Prednášky a prednášajúci: Neistota merania a rozhodovacie procesy v metrológii/ Ing. Ivan Mikulecký CSc., Prof. Ing. Rudolf Palenčár, CSc. Informácia o vydaní nového medzinárodného metrologického slovníka ISO/IEC Guide 99/2007/ Ing. Ivan Mikulecký, CSc., Ing. Peter Obdržálek, Zdravotnícke pomôcky s meracou funkciou/ […]

 • XXXIV. Fórum metrológov

  XXXIV. Fórum metrológov sa konalo v dňoch 08. – 09. 10. 2007 v  GRAND HOTEL PERMON v Podbanskom. Prednášky a prednášajúci: Informácia o pripravovanej novele Vyhlášky č. 210/2000 Z.z./ Ing. Peter Obdržálek Významné zmeny v metrologickej teminológii/ Ing. Ivan Mikulecký, CSc. Medzinárodné projekty SMÚ/ Ing. Stanislav Ďuriš, PhD., Ing. Stanislav Musil, PhD. Osobnosti ČSMÚ pred kamerou/ Ing. Ivan […]

 • XXXIII. Fórum metrológov

  XXXIII. Fórum metrológov sa konalo v dňoch 23. – 24. 04. 2007 v GRAND HOTEL PERMON v Podbanskom. Fórum bolo zamerané na témy uplatňovania snímačov v praxi a uvádzania meradiel na trh. Prednášky a prednášajúci: Snímače a prevodníky tlaku na meranie technologických procesov/ Ing. Peter Farár Neinvazívne metódy merania krvného tlaku pacienta/ Ing. Peter Farár, […]

 • 7. Zjazd

  Dňa 21.11.2011 sa konal v Hoteli Hubert Gerlachov 7. Zjazd Slovenskej metrologickej spoločnosti s týmto programom:  Otvorenie a uvítanie hostí, Voľba pracovného predsedníctva a orgánov 7. zjazdu SMS, Správa o činnosti SMS medzi 6. a 7. zjazdom SMS, Správa o hospodárení SMS, Voľby do orgánov SMS (Pracovné predsedníctvo zjazdu), Diskusia Vyhlásenie výsledkov volieb (Volebná komisia), […]