Číslo 1/2006

Metrologické listy č.1/2006

 

Zoznam článkov:

Názov: Nové úlohy SMU v rámci globalizácie európskej metrológie

Autori: Prof. Ing. Matej Bíly, DrSc., Ing. Stanislav Duriš, PhD., Ing. Stanislav Musil, PhD.

Rozsah: 8 strán

 

Názov: Systém manažérstva merania – norma ISO 10012

Autor: Prof. Ing. Rudolf Palenčár, CSc..

Rozsah: 13 strán

 

Názov: Podmienky uvádzania meradiel na trh podľa nariadenia vlády SR č.294/2005 Z . z . o meradlách

Autori: Ing. Ivan Mikulecký, CSc., Ing. Jozef Tomko

Rozsah: 9 strán

 

Názov: Problémy metrológie v skúšobnom laboratóriu

Autor: Ing. Emanuel Godál

Rozsah: 13 strán

 

Názov: Stanovenie koeficientov rozšírenia v súlade s EA 4/02

Autor: Prof. Ing. Rudolf Palenčár, CSc.

Rozsah: 9 strán

 

Názov: Informácia o súčasných zmenách vyhlášky ÚNMS SR č. 210/2000 Z . z .

Autor: Ing. Ivan Mikulecký , CSc.

Rozsah: 7 strán

 

Kategórie